Čo je FEED?

FEED, v kontexte e-commerce a online marketingu, je súbor dát obsahujúci informácie o produktoch alebo službách, ktorý je štruktúrovaný tak, aby ho mohli ľahko čítať a spracovávať rôzne online platformy a nákupné kanály ako napríklad: cenové porovnávače, reklama na Google Ads , reklama na sociálnych sieťach a pod.

Môžeme si ho predstaviť ako podrobný digitálny katalóg, ktorý obsahuje všetky kľúčové informácie o produktoch, ako sú napríklad: názvy, ceny, popisy, obrázky atď.

Štruktúra XML FEEDU

FEED zvyčajne obsahuje podrobné informácie (tzv. atribúty/parametre) o produktoch alebo službách, ktoré spoločnosť ponúka.

Každá platforma má špecifické požiadavky na formát a štruktúru dátového feedu. Tieto požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od toho, ako platforma spracováva a zobrazuje informácie o produktoch.

 

 

Medzi základné atribúty patria:

ITEM_ID – Identifikátor produktu: jedinečný kód alebo identifikátor, ktorým sa produkty navzájom odlišujú.

TITLE – Názov produktu: Úplný názov produktu, ktorý sa zobrazuje zákazníkom.

DESCRIPTION – Popis produktu: Podrobnejší opis vlastností a výhod produktu.

GTIN/MPN – EAN kódy: Medzinárodné štandardizované kódy výrobkov na jednoznačnú identifikáciu.

LINK – URL adresa: Odkaz na stránku výrobku v rámci e-shopu, kde si zákazníci môžu výrobok prezrieť alebo kúpiť.

IMAGE_LINK – URL adresa obrázku produktu: Odkaz na obrázok produktu.

PRICE – Cena produktu: Aktuálna cena výrobku

BRAND – Značka produktu: Názov výrobcu alebo značky výrobku

AVAILABILITY – Dostupnosť produktu: Aktuálny stav produktu – Skladom/Vypredané

       

KOMPLETNÝ ZOZNAM POŽADOVANEJ ŠTRUKTÚRY FEEDU A ATRIBÚTOV PRE VYBRANÉ PLATFORMY UVÁDZAME NIŽŠIE:

 

FACEBOOK/INSTAGRAM

 

 

   GOOGLE MERCHANT CENTER

  

 

HEUREKA

 

 

ÁRUKERESŐ

 

 

BIANO

         

 

ZBOŽÍ

 

 

GLAMI

 

 

 FAVI

  

 

 

AUDIT A OPTIMALIZÁCIA XML FEEDU

 

Audit XML feedu je dôležitá súčasť v rámci optimalizácie feedov pre online marketing. Tento proces zahŕňa niekoľko dôležitých krokov:

Validácia feedu:

 • Syntax a štruktúra: Uistite sa, že XML feed je syntakticky správny a dodržiava štruktúru pre požadovanú platformou, pre ktorú je určený (napr. Google Shopping, Facebook Ads, Heureka a pod).

Príklad Google Merchant Center Feedu:

Príklad Heureka Feedu:

Kontrola dát:

 • Kvalita dát: Overte, či všetky položky obsahujú povinné a odporúčané atribúty (napr. ID produktu, názov, popis, cena, dostupnosť).
 • Aktualizácia dát: Zabezpečte, aby boli informácie aktuálne a presné, najmä ceny a dostupnosť produktov.

Príklad:

Optimalizácia atribútov:

 • Názvy a popisy: Skontrolujte, či sú názvy a popisy produktov optimalizované pre kľúčové slová tak, aby zvýšili viditeľnosť a relevantnosť.
 • Kategorizácia a značky: Uistite sa, že produkty sú správne kategorizované a označené, čo môže ovplyvniť ich vyhľadateľnosť.

Príklad:

 

Obrázky:

 • Kvalita obrázkov: Skontrolujte, či sú obrázky produktov vysokokvalitné a splňujú požiadavky na veľkosť a formát.
 • URL obrázkov: Overte, či sú všetky odkazy na obrázky platné a funkčné.

Príklad:

Doplnkové údaje:

 • Špecifikácie produktov: Uistite sa, že feed obsahuje všetky relevantné špecifikácie (napr. veľkosť, farba, materiál).
 • Doplnkové údaje: Skontrolujte, či sú zahrnuté všetky promočné informácie, ako zľavy alebo špeciálne ponuky

Príklad:

Dôležitá poznámka: Z hľadiska efektívnej výkonnosti PPC kampaní odporúčame implementovať atribút PRODUCT_TYPE pre správne a čo najšpecifickejšie členenie produktov, ktoré môže mať veľmi veľký vplyv na výkonnosť.

Technická kontrola:

 • Rýchlosť načítania: Zabezpečte, aby bol feed rýchlo načítaný, čo minimalizuje dobu čakania na spracovanie.
 • Pravidelnosť aktualizácií: Overte, že sa feed pravidelne aktualizuje a reflektuje aktuálny stav inventára.

Analýza výkonnosti:

 • Výsledky kampaní: Analyzujte, ako feed prispieva k výkonnosti kampaní a identifikujte oblasti na zlepšenie.
 • Chybové hlásenia: Riešte a opravte všetky chyby, ktoré sa objavia pri nahrávaní feedu na platformy.

 

Informačné kanály produktových údajov, ktoré nie sú optimalizované:

 

Nedostatočná viditeľnosť výrazov vo vyhľadávaní:

Ak váš produktový feed neobsahuje dôležité kľúčové slová a relevantné informácie, vaše produkty sa nebudú zobrazovať pri vyhľadávaniach spojených s týmito výrazmi. To môže znamenať, že potenciálni zákazníci nenájdu vaše produkty, keď hľadajú tovar online, čo znižuje pravdepodobnosť kliknutí a konverzií.

Zvýšené náklady na zobrazovanie reklám:

Ak informácie vo vašom feede nie sú presné alebo úplné, môže to viesť k vyšším nákladom na reklamu. Dôvod je ten, že vyhľadávacie a reklamné systémy ako Google Ads fungujú na princípe aukcie. Keď váš feed obsahuje menej relevantné informácie, môžete skončiť s vyššími nákladmi na kliknutie (CPC), pretože vaše reklamy nebudú hodnotené ako dostatočne relevantné.

Viac reklamného priestoru pre konkurenciu:

Ak váš feed nie je optimalizovaný a nevyužívate všetky dostupné možnosti na zvýšenie viditeľnosti a pritažlivosti vašich reklám, vaši konkurenti, ktorí optimalizujú feed, získajú viac reklamného priestoru. To znamená, že ich produkty sa budú zobrazovať vyššie vo vyhľadávaniach a pritiahnu väčšiu pozornosť potenciálnych zákazníkov.

ZÁKLADNÁ OPTIMALIZÁCIA XML FEEDU

 

 1. Kontrola atribútov – TITLE, PRICE, DESCRIPTION, GTIN, AVAILABILITY, BRAND, PRODUCT_TYPE…
 2. Kontrola zamietnutých produktov v rámci online platforiem
 3. Kontrola pregenerovania produktov (WEB VS. FEED) – Počet produktov v rámci webu vs. Počet produktov umiestnených vo feede

 

TIP:

 • Nástroj pre rýchlu kontrolu atribútov v rámci feedu pre Windows je

 

 • Nástroj pre rýchlu kontrolu atribútov v rámci feedu pre Mac je

UPLOAD XML FEEDU

Upload XML feedu znamená nahratie súboru vo formáte XML, ktorý obsahuje štruktúrované dáta o produktoch alebo službách na online platformu. Tento proces umožňuje:

 1. Automatizovanú aktualizáciu: Pravidelne aktualizovať informácie o produktoch, ako sú ceny, dostupnosť a popisy.
 2. Integráciu s marketingovými platformami: Umožniť platformám ako Google, Facebook alebo iné e-commerce stránky zobraziť a propagovať vaše produkty.
 3. Zlepšenie správy inventára: Centralizovane spravovať produktové dáta a zjednodušiť proces ich aktualizácie.
 4. Zvýšenie viditeľnosti produktov: Umožniť zákazníkom ľahšie nájsť a nakúpiť vaše produkty online.

 

ŠTANDARDNÝ upload feedu je maximálne raz za deň.

 

 

 

PRAVIDELNÝ upload feedu – CONTENT API (Vhodné pre väčšie e-shopy).

 

 

DIAGNOSTIKA PRODUKTOV V RÁMCI GOOGLE MERCHANT CENTER

Diagnostika produktov v rámci Google Merchant Center je dôležitým procesom na zabezpečenie, že vaše produkty sú správne zobrazované a schválené pre zobrazovanie v Google Shopping a ďalších službách Google.

 

 • Skontrolujte sekciu „Diagnostics“ (Diagnostika), kde nájdete súhrn chýb, varovaní a informačných správ týkajúcich sa vašich produktov.

 

Kontrola stavu schválenia produktov:

 

 • Schválené produkty: Skontrolujte, ktoré produkty sú schválené a môžu byť zobrazované v Google Shopping.

 

 • Neschválené produkty: Identifikujte dôvody zamietnutia a vykonajte potrebné úpravy na opätovné predloženie.

 

Automatizované pravidlá a skripty:
 • Skripty na kontrolu kvality: Implementujte skripty na pravidelnú kontrolu a úpravu vášho XML feedu.

 

TIP: Script pre rýchlu kontrolu zamietnutých produktov v rámci Google Merchant Center je od Nils Rooijmans Google Ads Script – Disapproved Products Alerts

 

 

ÚPRAVA XML FEEDOV PROSTREDNÍCTVOM NÁSTROJA MERGADO

 

Mergado je nástroj, ktorý umožňuje jednoduchú úpravu a správu produktových dát bez nutnosti programovacích znalostí.

 

Jednoduchá manipulácia

 

Interaktívne rozhranie

 

Množstvo funkcií

 

Množsvo rozšírení

                           

Hlavné výhody použitia Mergada:

 • Optimalizácia feedu: Upravuje a optimalizuje základné informácie ako názvy, popisy a ceny hromadne, čo zvyšuje efektivitu kampaní

 

 • Práca s viacerými platformami: Prispôsobuje feedy špecifikáciám rôznych marketingových kanálov bez nutnosti manuálneho spravovania viacerých verzií.

 

 • Automatizácia: Umožňuje automatizovať pravidelné aktualizácie, pridávanie filtrov a vylúčenie produktov, čím šetrí čas.

 

 • Riešenie problémov: Identifikuje a opravuje chyby a nedostatky v existujúcich produktoch feedu.

 

 • Rozšírenie funkcií: Ponúka rozšírenia a pluginy pre pokročilé analytické nástroje, A/B testovanie a dynamické úpravy cien na základe konkurencie.

 

Dôležitá poznámka: Použitie Mergada vám pomôže udržať váš feed v top kondícii a zefektívniť vaše online marketingové kampane.

 

ZÁVER

Optimalizácia XML feedu je neoddeliteľnou súčasťou úspešného digitálneho marketingu. Správne spracovaný a optimalizovaný XML feed zlepšuje nielen presnosť a kvalitu dát, ale i celkovú efektivitu marketingových kampaní. Výsledkom sú presnejšie cielené reklamy, vyššia miera prekliku a vyšší konverzný pomer. Aby ste dosiahli maximálny prínos, je nevyhnutné zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu a kontrolu XML feedu, ako aj využitie pokročilých optimalizačných techník. Investícia do kvalitnej optimalizácie sa prejaví v podobe vyššej návratnosti investícií a lepšej konkurenčnej pozície na trhu.

Najnovšie články
Kategórie
Štítky