Reklama na cenových porovnávačoch
  • 02
  • október

Reklama na cenových porovnávačoch – Ako vyťažiť maximum?

Cenové porovnávače a agregátory ponúk si postupom času získali silné postavenie medzi reklamou na internete. Okrem najväčšieho porovnávača na slovenskom trhu Heureka.sk sa obľúbenými stali i veľké portály, ktoré zoskupujú sortiment z viacerých eshopov v rámci danej kategórie:

Cenové porovnávače ako Pricemania.sk či Najnakup.sk majú aktuálne menší trhový podiel, to však neznamená, že nemôžu patriť k výkonným kanálom.

Pre nakupujúcich znamenajú tieto platformy miesto, na ktorom môžu porovnať rôzne produkty od rôznych predajcov na jednom mieste. Porovnávajúcimi kritériami sú z pravidla cena, recenzie, dostupnosť a dodanie produktu či promo akcie.

Naproti tomu pre predávajúcich sú cenové porovnávače a agregátory online kanál, ktorý má vysoký potenciál patriť medzi tie najvýkonnejšie (z pohľadu zisku). V tomto prípade existuje niekoľko základných pravidiel, na ktoré je dobré myslieť. Pozrime sa na ne.

Pravidlá úspešnej reklamy na cenových porovnávačoch

Nižšie uvádzam z môjho pohľadu niekoľko oblastí, ktoré považujem za kľúčové k využitiu plného potenciálu cenových porovnávačov.

1. Vytvoriť feed, ktorý bude spĺňať požiadavky danej platformy

Vytvorenie bezchybného feedu by mal byť úplný základ na využívanie akéhokoľvek cenového porovnávača. V praxi však môžem často vidieť, že produktový XML feed obsahuje elementárne nedostatky, ktoré tak ťahajú výkon nadol.

Typickými príkladmi najbežnejších nedostatkov vo feede sú:

  • Zle uvedený strom produktových kategórií, ktorý nezodpovedá taxonómii cenového porovnávača;
  • Nesprávny tvar produktových názvov, v dôsledku čoho dochádza k horšej spárovanosti produktov s ostatnými ponukami;
  • Absencia dodatočných atribútov, ktoré majú schopnosť odlíšiť ponuku od konkurencie (napríklad parametre produktu či promo akcia).
Diagnostika na cenovom porovnávači Heureka.sk
Diagnostika nespárovaných produktov na cenovom porovnávači Heureka.sk

Aj v rámci týchto nedostatkov sa vaša ponuka na cenových porovnávačoch môže zobrazovať, avšak výkonnosť bude výrazne limitovaná.

2. Úpravy v rámci cenovej politiky

I keď samotná cena produktu nie je jediný faktor pri výbere na cenových porovnávačoch, rozhodne ide o dôležitý prvok. Internetový obchod, ktorý predáva za výrazne drahšie ceny ako konkurencia, pravdepodobne nebude na cenových porovnávačoch tak úspešný. Preto je tiež potrebné systematicky pristupovať k nastavovaniu cien produktov.

V súčasnosti existuje niekoľko šikovných metód a nástrojov, ktoré pomáhajú eshopom dynamicky prispôsobovať ceny produktov tak, aby im pomáhali maximalizovať predaj pri dodržaní zvolenej marže. Za mňa spomeniem nástroje z našich končín, a to Cenový automat či Pricing Fox. Oba nástroje majú šikovné funkcie, vďaka ktorým môžete získať výhodu nad konkurenciou. Cieľom predsa nie je byť najlacnejší, ale dosiahnuť maximálny možný zisk.

Pravidlá prostredníctom nástroja Cenovyautomat.cz
Ukážka pravidiel pre cenové úpravy prostredníctvom nástroja Cenovyautomat.cz

3. Systematická úprava cenových ponúk (bidding)

Jednou z najčastejších príčin vysokých nákladov a neefektívneho využívania cenových porovnávačov je ten, že cena za kliknutie (CPC) je nastavená plošne, teda na úrovni celého účtu alebo jednotlivých kategórií. Rovnaká CPC je pre cenové porovnávače nevhodná, nakoľko jednotlivé produkty majú často rozdielnu výkonnosť.

Z tohto pohľadu je potrebné súhrnné výsledky za celý účet či kategórie rozmeniť na drobné a zistiť tak, ktoré produkty sú ziskové a ktoré naopak stratové. Na základe týchto dát je potom možné optimálnejšie upravovať cenové ponuky – podporiť produkty, ktoré vytvárajú zisk a utlmiť tie produkty, ktoré vytvárajú stratu.

Takáto úprava cenových ponúk môže byť časovo náročná a zdĺhavá, preto vznikli šikovné online nástroje, pomocou ktorých je možné tieto zmeny robiť hromadne. Medzi tie najznámejšie patria Mergado či XeMeL.

Z vlastných skúseností môžem odporučiť nástroj Bidding Fox (aplikácia v rámci systému Mergado). Ide o automat na úpravu cenových ponúk, ktorému stačí určiť správne mantinely a o zbytok sa postará. Využíva na to voliteľné atribúty v rámci XML súborov určených pre cenové porovnávače a posiela tak individuálnu CPC na úrovni jednotlivých produktov. Rozhodne stojí za vyskúšanie.

Bidding Fox
Ukážka stratégií pre biddovací automat Bidding Fox

Kombináciou uvedených 3 pilierov úspešnej reklamy na cenových porovnávačoch je možné vytvoriť veľmi silnú zbraň, ktorá posunie výkon vášho internetového obchodu nahor.

Ak neviete kde začať, obráťte sa na mňa a spoločne pripravíme tú pravú stratégiu pre váš online marketing.