Svet cookies sa dynamicky mení a my sme tu, aby sme vás, čo najjednoduchšie previedli touto zmenou.

V súlade s najnovšími pravidlami ochrany súkromia prichádzame s prehľadom, ako sa pripraviť na svet bez third-party cookies. Zistite, aký vplyv budú mať tieto zmeny na váš online biznis a ako môžete adaptovať svoje reklamné stratégie, aby boli rovnako účinné aj v novom prostredí. Odhalíme tiež, prečo je implementácia Consent Mode V2 od marca 2024 kľúčová.

Pre viac informácií a hĺbkový pohľad na adaptácie v digitálnom marketingu bez third-party cookies si prezrite našu podrobnú prezentáciu.

 

 

 

Najnovšie články
Kategórie
Štítky