V súčasnej dobe na zákazníkov útočí veľké množstvo reklamných posolstiev. Je preto veľmi dôležité vytvárať zaujímavý obsah, ktorý bude komunikovaný pútavým spôsobom. K jednej z atraktívnych foriem komunikácie patrí rozprávanie príbehu (storytelling). Práve tento komunikačný nástroj som sa rozhodol využiť prostredníctvom reklamy YouTube, ktorá pre túto príležitosť predstavuje skvelé riešenie.

Cieľom kampane bolo osloviť potenciálnych voličov v rámci komunálnych volieb 2018. K vytvoreniu efektívneho storytellingu bolo potrebné zrealizovať videá, ktoré na seba dokázali obsahovo nadviazať. Vytvorili sme preto sériu videí týkajúcich sa jednotlivých programových oblastí kandidáta. Dôležité v tomto prípade bolo, že sme si stanovili jasnú a logickú postupnosť.

Kampaň sme odštartovali videom, ktoré poskytovalo riešenie najpálčivejšieho problému. Cieľom bolo hneď na začiatku vytvoriť najväčší „boom“. V tomto kroku som v rámci YouTube kampaní využil viaceré možnosti cielenia, ktoré boli rozdelené do samostatných reklamných skupín. Takáto štruktúra mi umožnila jednoduchšie vyhodnotenie a efektívnejšiu správu cenových ponúk. Reklamnému systému Google som tak mohol povedať, ktoré z cielení je pre nás najdôležitejšie (pre takéto cielenie bola nastavená vyššia cenová ponuka). A aby bolo možné realizovať spomínaný storytelling, bolo potrebné vytvoriť remarketingové publikum, do ktorého patrili všetci užívatelia, ktorí si pozreli dané video.

Nasledovalo ďalšie video z úvodnej série. V prípade cielenia som zúžitkoval dáta získané z prvého videa a taktiež využil remarketingové publikum (všetci, ktorí videli prvé video). Rovnakým spôsobom som postupoval pri ďalších videách. A čo nám to prinieslo?

Výsledkom bola rastúca miera zhliadnutia videí v čase, ktorá začala na hodnote 37% a končila na hodnote takmer 61%! Na základe dát možno skonštatovať, že nárast záujmu o komunikovaný videoobsah v čase je výsledkom kombinácie premyslenej stratégie, zaujímavého obsahu a oslovenie relevantných užívateľov.

Storytelling - Miera zhliadnutia

Princípy nastavenia storytellingu na YouTube

Princíp vytvorenia storytellingu na YouTube je založený na pútavom obsahu a práci s remarketingovými publikami. Aby ste mohli vytvárať remarketingové zoznamy, potrebujete mať prepojený váš YouTube kanál s účtom Google Ads. Každé video, ktoré predstavuje časť príbehu, by malo mať svoj vlastný remarketingový zoznam – Používatelia, ktoré si pozreli určité videápoužívatelia, ktoré si pozreli určité videá ako reklamy (v zozname chceme užívateľov, ktorí videli video, či už organicky alebo ako platenú reklamu).

Remarketingové publikum YouTube

Každý jeden dielik príbehu tak vieme cieliť na používateľov, ktorí videli predchádzajúce videá. V prípade súbežných videokampaní nezabúdajte pracovať s vylučujúcimi remarketingovými publikami, pretože sa ľahko môže stať, že užívateľom bude zobrazovaný obsah bez ohľadu na stanovené poradie jednotlivých videí. Prácu s vylučujúcimi remarketingovými publikami znázorňujem na nasledujúcom obrázku:

Práca s remarketingovými publikami YouTube

Tip
Remarketingové publiká YouTube môžete použiť i v prípade textových inzerátov Google Ads. Ľahko tak pripravíte pre svojich divákov na YouTube vysoko relevantné texty, ktoré okamžite dokážu upútať pozornosť.
V spojení s pútavým obsahom predstavuje storytelling mocný komunikačný nástroj, ktorý výrazným spôsobom dokáže oživiť váš marketing. V prípade, že by ste chceli svoj marketing riešiť systematicky, pokojne ma kontaktujte, rád sa s vami porozprávam o možnostiach.
Najnovšie články
Kategórie
Štítky